Obchodní článek mezi centrální & západní Evropou

separator
 • Ask Hledáte obchodního partnera v západní Evropě?
 • Ask Chcete prodávat Váš produkt na trhu v západní Evropě?

Pokud ano, pak je dobrý a důvěryhodný start vašich aktivit to nejdůležitější. Díky dvacetiletým zkušenostem a dobré znalosti trhu je pro Vás Tool C.E.I. ideálním partnerem při realizaci Vašich cílů.

Lidé, kteří stáli za zrodem společnosti Tool C.E.I., začínali svoje obchodní aktivity v roce 1994. Částečně i tím vznikla společnost Tool C.E.I., aby poskytovala jiným společnostem obchodní podporu. Od tém doby jsme realizovali nejrůznější projekty v oblasti obchodu, průmyslu, cestovního ruchu, prodeje nemovitostí nebo zemědělství.

separator

Díky rozsáhlým znalostem podmínek na trhu jsme schopni Vám zajistit podporu v následujících oblastech:

 • Chevron Založení nové společnosti
 • Chevron Vyhledání obchodních partnerů
 • Chevron Centrální - západoevropský obchod
 • Chevron spolupráce / Join Ventures
 • Chevron Outscoring
 • Chevron Průzkum trhu

Máte-li zájem dozvědět se více o možnostech, které nabízíme, neváhejte nás kontaktovat.

Není vždy jednoduché začít podnikat v nové zemi, při neznalosti místních podmínek a trhu. Tomu by měla předcházet rozsáhlá a komplexní příprava. A právě takovu přípravu není dobré dělat sám, ale využít možnosti konzultace spolehlivého partnera, který je znalý místního trhu a podmínek.

The business link between Central & Western Europe

separator
 • Ask Are you interested in a Central European business partner?
 • Ask Do you want to sell your products on the Central European market?
 • Ask Thinking about relocating your production?

A good and trustful start of your activities in Central & Eastern Europe is of the utmost importance. Thanks to 20 years of experience and huge know-how of the markets, Tool C.E.I is your ideal partner to support you in achieving your goals.

People behind Tool C.E.I. already started their own production activities in the Czech Republic in 1994. Partly a result of these activities Tool C.E.I. was established, to provide companies business support. Since then various projects were performed in the fields of Trade, Industry, Tourism, Real-Estate & Agriculture.

Central European Countries, like Czech & Slovak Republic, have stable and mature economies. The production costs compared to the Western part of Europe are low and the disposable income of the people is rising. This means good prospects for production and sales.

separator

With our extensive know-how and our reliable network we can offer you following services:

 • Chevron Setting up new a Business
 • Chevron Business Partner Search
 • Chevron Personnel Recruitment
 • Chevron Central – West European trade
 • Chevron Cooperation / Joint Ventures
 • Chevron Outsourcing
 • Chevron Market Research

If you are interested in the opportunities which we have to offer then please feel free to contact us.

It is not an easy thing set up a business in an unfamiliar country with an unknown market. Such matters require careful and extensive preparation. Such preparation shouldn’t be done alone, it should be done in mutual consultation with a reliable partner who knows the business. We can be such a partner to you.

De Business Link tussen Centraal & West Europa

separator
 • Ask Geïnteresseerd in een Centraal Europese handelspartner?
 • Ask Zoekt u nieuwe afzetmarkten?
 • Ask Overweegt u productieverplaatsing?

Zo ja, dan is een goede en betrouwbare start van uw activiteiten van het grootste belang. Dankzij 20 jaar ervaring en een uitgebreid netwerk, is Tool C.E.I. uw ideale partner bij het realiseren van uw doelen.

De mensen achter Tool C.E.I. zijn al in 1994 gestart met eigen ondernemingen in Tsjechië & Slowakije. Mede als resultaat van deze activiteiten is Tool C.E.I. opgericht met als doel Nederlandse bedrijven & particulieren te begeleiden bij het opstarten van hun activiteiten in Centraal Europa, en dan in het bijzonder in Tsjechië en Slowakije.

Verschillende projecten zijn inmiddels uitgevoerd voor klanten op het gebied van Hand, Industrie, Toerisme, Vastgoed & Landbouw.

Centraal Europese landen, zoals Tsjechië en Slowakije, kennen een stabiele en groeiende economie. De productiekosten zijn in vergelijking tot die in het Westen van Europa lager en het gemiddeld besteedbare inkomen stijgt; goede mogelijkheden dus voor het opstarten van eigen productie en de verkoop van uw producten op de locale markten.

Het verworven EU-lidmaatschap heeft gezorgd voor meer duidelijke wetgevingen en een vrij handelsverkeer binnen Europa, met alle voordelen van dien.

separator

Met onze uitgebreide kennis en betrouwbare netwerk kunnen wij u met de volgende zaken van dienst zijn:

 • Chevron Opzetten van een nieuwe onderneming
 • Chevron Productie verplaatsing
 • Chevron Business Partner Search
 • Chevron Werving van personeel
 • Chevron Handel
 • Chevron Samenwerking / Joint Ventures
 • Chevron Outsourcing
 • Chevron Markt onderzoek

Wanneer u geïnteresseerd bent in de mogelijkheden die Tsjechië en Slowakije u te bieden hebben, dan kunt u contact met ons opnemen.

Investeren / ondernemen in een onbekend land met een onbekende markt doe je niet zomaar. Dat zijn zaken die een doordachte en uitgebreide voorbereiding vereisen. Die voorbereiding doe je niet alleen, die doe je samen met een betrouwbare partner die kennis van zaken heeft. Deze partner kunnen wij voor u zijn.